Menu

Kariéra

Pracujte s námi

Víme, jak je důležité sladit osobní a pracovní život. Že vedle finančního zajištění má práce dávat také prostor pro osobnostní a kariérní růst. Vytváření příjemných podmínek pro práci vnímáme jako jeden z našich stěžejních úkolů.

Důraz na řemeslo a sdílení zkušeností

Chceme, aby se u nás potkávali experti s desítkami let profesních zkušeností v oblasti realizace staveb, managementu či financí spolu s mladými, sice ne tak zkušenými, ale často pro naši profesi velmi zapálenými absolventy stavebních škol.

Kromě budování vlastního týmu proto klademe důraz na spolupráci se středními i vysokými školami. Např. v rámci partnerského programu s Fakultou stavební brněnského VUT pracujeme na možnostech rozvoje mladých talentů formou odborných stáží a mentoringu se zaměřením na reálnou praxi. Míru spolupráce chceme do budoucna ještě podstatně rozvinout, například přímo vzděláváním studentů v rámci oboru lehkých obvodových plášťů, který se v České republice prakticky nedá vystudovat, a přitom je to pro studenty velmi atraktivní obor.